Cừ Thép Larsen

Cừ Ván Thép

Cọc Ván Thép

Tôn Chống Lầy

Thép Tấm

Thép Hình

Tôn Chống Lầy

Các thông tin chi tiết

Thông số thông dụng:

1,5m x 6,0m x 18 ly

1,5m x 6,0m x 20 ly

1,5m x 6,0m x 22 ly

2,0m x 6,0m x 20 ly

2,0m x 6,0m x 22 ly

Bán và cho thuê (thuê theo ngày và theo tháng)

Hàng đã qua sử dụng: Đối với hàng cho thuê

Hàng mới 100%: Đối với hàng bán

RẤT MONG NHẬN ĐƯỢC SỰ HỢP TÁC TỪ QUÝ KHÁCH HÀNG